Vrijwilligersklassement: dit team doet het meest

Er zijn gelukkig ook dit jaar weer behoorlijk wat leden die zich inzetten als vrijwilliger voor de vereniging. We hebben hieronder een overzicht staan van alle vrijwilligers, via een puntenklassement per team.

Als je team trainers, TC’ers of bestuurders levert, krijgt het wat meer punten dan voor leden van de Feest- of Parkcommissie. Dat is gedaan om uitdrukking te geven aan de tijdsinvestering, die per functie natuurlijk nogal verschilt. Hieronder staat hoeveel punten aan iedere functie zijn toegekend. Daarna volgt het klassement per team, met daarin ook de namen van de vrijwilligers.

 

Functie Tijdsbestek Punten
Trainer 2,5 uur pw 50
Bestuur 2 uur pw 40
TC 1 uur pw + druk 35
Wedstrijdsecretaris 1 uur pw 30
Scheidsrechterscoördinator 1 uur pw 30
Coach (meer dan half seizoen) 1 uur pw 30
VS3-scheidscursist 1 uur pw 25
TC-secretaris 0,5 uur pw 15
Webcommissie 0,5 uur pw 15
Regioscheids 0,5 uur pw 15
Mediacommissie 0,5 uur pw 15
Beachcommissie 0,4 uur pw 12
Scheidscursusgever 0,25 uur pw 8
Pijptoernooicommissie 0,25 uur pw 8
Extra scheidsbeurt 0,25 uur pw 8
Feestcommissie 0,25 uur pw 8
Parkcommissie 0,25 uur pw 8
Losse activiteiten 0,25 uur pw 8
Materiaalcoördinator 0,25 uur pw 6
Sponsorcommissie Paar avonden pj 4
Kascommissie 2 avonden pj 4
Vertrouwenspersoon   4

 

Met het totaaloverzicht van het puntenklassement op de volgende pagina is goed te zien welk team zich erg veel inspant voor de vereniging. Op het moment dat er functies vrijkomen of er vrijwilligers worden gezocht om activiteiten te organiseren, dan zullen we proberen juist een beroep proberen te doen op teams met leden die nog niet zoveel taken op zich nemen. We zullen daarbij natuurlijk wel rekening houden met het feit dat trainers en TC-leden vaak uit de hogere teams zullen komen.

Bij de Beach- en Parkcommissie worden in het overzicht leden genoemd die deze zomer actief zijn, omdat qua voorbereiding er in de afgelopen maanden al veel werk gedaan is.

Meer eer

Buiten de in het overzicht genoemde vrijwilligers, zijn we ook dankbaar voor andere vrijwilligers die niet vast in een team zitten. Dat zijn Paul Jorna, Maryse Knook, Henriëtte van der Kolk en Elly Hassink. Zij verdienen een eervolle vermelding.

 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H1 H2 H3 H4 Recr.
Trainer Lindsay
Mañou 1/2
Angela 1/2
Marloes 1/2
 
Lisette, Lotte & Inge B.
Marlies & Sandra 1/2
Anne 1/2 1/2 trainer
 
  1/2 trainer     Sergio Jesse 1/2
Christian
Frans-
Joseph
1/2 trainer
Jorn vd. K.
& Berend
 
Bestuur       Irma
Eelkje
          Vincent Ciske   Thijs  
TC Iris
Irene W.
Ilse   Berber Jorieke         Tom        
Coach   Carolien   Eva           Sergio Jesse
Christian
Frans-
Joseph
Arjan
Fabien  
Scheids
rechters
coördinator
          Anna K.                
Wedstrijd
secretaris
                        Henk B.  
Web
commissie
                        Henk B.
Marcel
 
Media
commissie
Mañou     Irma                 Thijs  
TC-
secretaris
              Suzan V.            
Regio
scheids
      Tryntje                 Henk B.  
VS3-scheids
cursus
Malou   Rachel                      
Beach
commissie
    Inge vd. B.
 
        Lieke       Frans-
Joseph
   
Scheids
cursusgever
                  Vincent Ciske
Benno
     
Pijptoernooi
commissie
            Carien       Ciske
Jorn D.
     
Extra
scheidsen
  1 keer                        
Feest
commissie
Amber
Malou
    Anne B.           Rogier     Berend  
Park
commissie
              Irene H.       Djago
Arjan
Henk B. Wander
Losse
activiteiten
                           
Materiaal
coördinator
                           
Sponsor
commissie
Lotte H. Jenny                   Martin    
Vertrouwens
persoon
      Helen                    
Kas
commissie
              Tess     Wouter K.     Henk E.
Totaal 205 126 112 212 60 30 33 39 0 171 211 167 226 12