Vertrouwenspersoon

De Nevobo vindt het belangrijk dat iedereen die actief is in onze sport in een veilige en geborgen omgeving kan sporten. Helaas komt het soms voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van intimidatie in de sport aan het licht.

 

Een van de maatregelen is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de club. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten. De vertrouwenscontactpersoon kan ook aandacht vragen voor grensoverschrijdend gedrag en daarmee de bespreekbaarheid (en meldingsbereidheid) groter maken”  – Tekst van nevobo.nl  

Vertrouwenspersoon VCP Amsterdam Armixtos Volleybal

Bij Armixtos is Tryntje de vertrouwenscontactpersoon. Zij is je aanspreekpunt als je binnen de club of je team te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie of een andere vorm van intimiderend gedrag. Alles wat je met de vertrouwenscontactpersoon bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld; ze is in eerste instantie een luisterend oor en denkt mee aan mogelijke oplossingen. Mochten er verdere stappen moeten worden genomen, dan zal dit alleen gebeuren met jouw toestemming en in uitgebreid overleg.

 

Tryntje is als vertrouwenscontactpersoon te bereiken via vertrouwen@armixtos.nl.

 

 

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon en waarvoor kun je bij de VCP terecht?
  1. Als een Armixtos-lid naar de vertrouwenscontactpersoon (VCP) toekomt met een vraag, verhaal of incident, dan luistert de VCP en wordt eerst samen besproken of het voorval/incident binnen het team opgelost kan worden. Er wordt gewogen of de zaak inderdaad een kwestie voor de VCP is of dat het meer een team-aangelegenheid is.
  2. Aangelegenheden als wisselbeleid of trainingsinhoud zijn bijvoorbeeld zaken die je vooral binnen je team bespreekt. Maar pestgedrag en intimiderend gedrag van clubgenoten zijn zaken die je zeker met een VCP wilt bespreken.
  3. De gesprekken die plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. De VCP biedt een luisterend oor, maar bespreekt ook vervolgstappen.
  4. De VCP kan een anoniem verslag van het gesprek opstellen en rapporteren aan het bestuur als de signalen serieus zijn en acties vanuit het bestuur vragen. Dit wordt vooraf besproken met het lid/de leden die de signalen naar voren hebben gebracht.
  • Twijfel je of jouw voorval iets is om met de VCP te bespreken, schroom dan niet om contact op te nemen en het voor te leggen.