Vrijdag 24 juni was het zo ver: de vrijwilligersborrel! Uitgenodigd per mail konden degenen die zich dit jaar extra hebben ingezet zich aanmelden. In een heerlijk broeierig Café Lust in De Pijp, vlak om de hoek bij ’t Sportcentrum, had het team van gastheer Remco een mooi programma voor ons georganiseerd. (foto’s beneden)

Friday June 24: the day for the Volunteer Borrel! Invited (and applied) per e-mail were those who made that extra effort this year. In a cozy and muggy Cafe Lust in De Pijp, just around the corner of the Sports centre, the team of host Remco had a nice program for us (pictures below) 

Eerst lekker een biertje op ’t terras. Daarna naar binnen, verdelen in teams en aan de slag! Pubzquizzen alsof ’t een wedstrijd betrof… en direct kwam het fanatisme naar boven: hoe streng is de spelling en schrijfwijze, is de voornaam van Vader Abraham wel Pierre en sinds wanneer ligt America niet in Drenthe en Nieuw Holland in Australië?

First we had a nice beer on the terrace. Than, in we go, divide into teams and: let’s go! Immediately that green fanaticism showed: how strict are we with spelling and way of writing, is the first name of Dutch Singer Father Abraham really Pierre and since when is America not located in Drenthe and Nieuw Holland in Australia? 

Na anderhalf uur zweten bleek het team met Iris D, Jorn, Frans Joseph, Wander en Esmee M de meeste punten bijeen te hebben gesprokkeld. De andere drie teams bleven achter met laserloempia’s en vervlogen dromen… Maar buiten waaide een frisser windje dus konden we nog heerlijk napraten onder de luifels in De Pijp.

After an hour and a half of blood, sweat and tears the team of Iris D, Jorn, Frans Joseph, Wander and Esmee M got the most points. The other three teams stayed behind with only some loser spring rolls and bygone dreams… but the wind was fresh outside, so we were able to chat into the lovely evening under the sheds in De Pijp 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zonder vrijwilligers geen Armixtos! We hebben op een aantal plaatsen nog ruimte, meld je via info@armixtos.nl als je graag je steentje wil bijdragen.

We can’t repeat it enough: without volunteers no Armixtos! At a couple of places we have some room for extra hands. Please come forward via info@armixtos.nl if you can help a bit extra!