Afgelopen week deelde de shirtcommissie in samenwerking met ’t bestuur een cadeautje uit. Maar dat cadeautje was niet voor iedereen. Waarom kreeg die persoon nu wel een shirt en die niet? We zochten het uit – en kwamen erachter dat vrijwilligerswerk een stuk diverser is dan gedacht. 

Gifts were given last week by the shirt committee – in cooperation with the board. But these gifts weren’t for everybody. As the Dutch say: how zat die vork in de steel? We dove into it and discovered that being a volunteer is a lot more versatile than assumed. English below the video! 

Een mooi trainingsshirt, voor de afwisseling niet in het groen maar in sportvloeren-blauw. Voor jou, omdat je je vrijwillig inzet op een ander vlak dan binnen je eigen team. Je zet je in in belang van de club. Voor sommigen is dat de normaalste zaak van de wereld. En eigenlijk hoort dat ook bij het verenigingsleven: even een stapje harder zetten zodat we samen verder komen. Daarom willen we af en toe iets leuks kunnen doen om extra dankjewel te zeggen.

Toen de leverancier van de wedstrijdshirts vertraagd bleek, wist de shirtcommissie goed te onderhandelen. De berg trainingsshirts is het resultaat. Het liefst geven we natuurlijk iedereen een shirt, maar dat kan niet. Dus hebben we gekeken naar de beloning van soorten vrijwilligers. We hebben het klassement per kwartaal, waar je je favo vrijwilliger kan aandragen/ erop kan stemmen. Bestuursleden mogen eens per jaar uit eten. Trainers krijgen elk jaar een vergoeding. Dus zijn de shirts in de eerste plaats voor die vrijwilligers waar we soms wel eens te makkelijk op rekenen.

Voor degenen die aan die criteria voldoen, maar nog geen shirt hebben: nog niet alle shirts zijn uitgedeeld.. dus nog even geduld :). Voor teleurgestelde trainers en bestuursleden, meld je bij de shirtcommissie voor extra compassie of eventueel overgebleven shirts.

En voor alle anderen, zie je iemand lopen in zo’n blauw maar herkenbaar trainingsshirt? Reden om eens n gesprekje aan te knopen. Wat doe je eigenlijk? Hoeveel tijd kost het? Vaak is het minder dan je denkt. En het leuke is: er zijn altijd extra handjes nodig, dus mocht je enthousiast zijn geraakt, meld je bij onze secretaris.

 


A nice training shirt, and this time in sports floor-blue instead of green. For you, because you put in the effort on another level than within your team. You’re making an effort in the interest of the club. For some a normal thing to do. And they’re right, it’s the core of club life: taking that extra step in order to get us forward together. That’s why we want to do something to say extra thanks, every now and than.

The game shirts supplier was delayed, but our shirt committee showed their negotiation skills. A pile of training shirts was the result. Of course, if we could, we would have given every volunteer a shirt. But we can’t. So we looked into the appreciation of each group of volunteers. We have the quarterly voting for our favo volunteers, where you can also suggest nominees. Board members get to go to dinner once a year for their effor. Trainers get a financial reward. So the shirts should go first to those volunteers on whom we sometimes rely on too easily.

For the ones that match these criteria but haven’t received a shirt yet, not all shirts have been handed out. A bit of patience please 🙂 For dissapointed trainers or board members, report to the shirt committee for some extra compassion or maybe a left over training shirt.

And for everybody else… do you see someone walking in that blue but recognizable training shirt? It’s a good reason to start a conversation. What does this person do? Does it cost much time? Often, it’s way less than you think. And the best part: we can always use extra hands. Enthusiastic and curious? Report to our secretary for more information.